Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
cетевое издание
issn 2310-6018

THE ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC WAVE PROPAGATION INSIDE THE BUILDING WITHIN THE RADIAL APPROACH

Preobrazhensky A.P.  

UDC 621.396
DOI:

  • Abstract
  • List of references
  • About authors

In this paper the analysis of the characteristics of radiation methods for the analysis of electromagnetic wave propagation – the method of geometrical optics, physical optics, physical theory of diffraction are considered. In order to determine the amplitude of the field in each point of space is required to determine all the rays that pass through this point. The considered model of distribution of the main beam in the room for two cases – floor reflections and the reflection from the object, located a certain height above the floor. Built according to the horizontal distance to the point of reflection of the beam on the incidence angle, the height of the receiver from the angle of reflection, the height of the receiver for various values of height of the reflecting object

1. Kobak V. O. Radiolokatsionnye otrazhateli / V. O. Kobak - M.: Sov. radio, 1972. -248 s.

2. Miloshenko O.V. Metody otsenki kharakteristik rasprostraneniya radiovoln v sistemakh podvizhnoy radiosvyazi / O.V.Miloshenko // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2012. № 9. S. 60- 62.

3. Kazakov E.N. Razrabotka i programmnaya realizatsii algoritma otsenki urovnya signala v seti WI-FI / E.N.Kazakov // Modelirovanie, optimizatsiya i informatsionnye tekhnologii. 2016. № 1. S. 13.

4. Golovinov S.O. Problemy upravleniya sistemami mobil'noy svyazi / S.O.Golovinov, A.A.Khromykh // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2012. № 9. S. 13-14

5. Mishin Ya.A. O sistemakh avtomatizirovannogo proektirovaniya v besprovodnykh setyakh / Ya.A.Mishin // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2013. № 10. S. 153-156.

6. Kul'neva E.Yu. O kharakteristikakh, vliyayushchikh na modelirovanie radiotekhnicheskikh ustroystv / E.Yu.Kul'neva, I.A.Gashchenko // Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 2014. № 5-2. S. 50.

7. Boluchevskaya O.A. Svoystva metodov otsenki kharakteristik rasseyaniya elektromagnitnykh voln / O.A.Boluchevskaya, O.N.Gorbenko // Modelirovanie, optimizatsiya i informatsionnye tekhnologii. 2013. № 3. S. 4.

8. Maksimova A. A. Metody issledovaniya kharakteristik rasseyaniya elektromagnitnykh voln ob"ektami / A. A. Maksimova, A. G. Yurochkin. // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2016. № 16. S. 53-56.

9. Borovikov V. A. Geometricheskaya teoriya difraktsii / V. A. Borovikov, B. E. Kinber. - M.: Svyaz', 1978. - 247 s.

Preobrazhensky Andrei Petrovich
Doctor of Technical Sciences Professor
Email: app@vivt.ru

Voronezh Institute of High Technologies

Voronezh, Russian Federation

Keywords: simulation, communication, diffraction, wave propagation in indoor, radiation methods

For citation: Preobrazhensky A.P. THE ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC WAVE PROPAGATION INSIDE THE BUILDING WITHIN THE RADIAL APPROACH. Modeling, Optimization and Information Technology. 2016;4(2). Available from: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2016/06/Preobrazhensky_2_16_2.pdf DOI: (In Russ).

102

Full text in PDF