ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА
Работая с нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта, показа целевой рекламы и анализа трафика. Статистика использования сайта отправляется в «Яндекс» и «Google»
Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
Online media
issn 2310-6018

THE PREDICTION OF HEALTH OF CANCER PATIENTS ON INDIVIDUAL MEDICAL SOCIAL RISK FACTORS

Sych G.V.   Choporov O.N.   Kosolapov V.P.  

UDC 681.3
DOI:

  • Abstract
  • List of references
  • About authors

A medical and social research of health and social characteristics of cancer patients who were enrolled 1977 individuals living in Voronezh Region, and are registered in this class of diseases are carried out. Based on core relational analysis the relationship of the analyzed individual medical and social characteristics of the state of health of patients, the number of admissions to hospital and transfer to disability disease are investigated. The leading medical and social risk factors, which are built on the basis of predictive models in the form of the equations of linear and logistic regression are revealed. The results of testing have confirmed the effectiveness of the developed models and their usefulness in practice.

1. Zlokachestvennye novoobrazovaniya v Rossii v 2015 godu (zabolevae-most' i smertnost') / Pod red. A.D. Kaprina, V.V. Starinskogo, G.V. Petrovoy. – M.: MNIOI im. P.A. Gertsena, 2016. – 250 p.

2. Vliyanie sotsial'no-ekonomicheskikh faktorov i obraza zhizni na zdorov'e naseleniya v Voronezhskoy oblasti / V.P. Kosolapov, L.I. Letnikova, G.V. Sych, M.V. Frolov, A.V. Sych A.V. // Sistemnyy analiz i upravlenie v biomeditsinskikh sistemakh. - 2015. – T. 14. - No. 4. – pp. 820-828.

3. Klimenko G.Ya. Metodika i rezul'taty preobrazovaniya lingvistiche-skikh kharakteristik v chislennye otsenki faktorov riska / G.Ya. Klimenko, V.P. Kosolapov, O.N. Choporov // Konsilium. – 2001. - No. 4. – pp. 25.

4. Klimenko G.Ya. Mediko-biologicheskie i sotsial'no-gigienicheskie faktory riska perinatal'noy i mladencheskoy smertnosti na munitsipal'nom urovne / G.Ya. Klimenko, V.P. Kosolapov, O.N. Choporov // Problemy upravleniya zdravookhraneniem. – 2003. - No. 2. – pp. 15.

5. Ispol'zovanie ball'noy otsenki dlya formirovaniya integral'nogo pokazatelya sostoyaniya zdorov'ya naseleniya / G.Ya. Klimenko, I.E. Esaulenko, O.N. Choporov, V.P. Kosolapov, G.A, Shemarinov // Byulleten' Natsional'nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta obshchestvennogo zdorov'ya imeni N.A. Semashko. – 2003. - No. 9. – pp. 18-22.

6. Kutashov V.A. Mnogourovnevyy monitoring pri analize individual'nykh mediko-sotsial'nykh kharakteristik bol'nykh s psikhicheskimi rasstroystvami / V.A. Kutashov, O.N. Choporov, A.S. Samsonov // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. – 2015. - No. 14. – pp. 15-18.

7. . Medik V.A. Matematicheskaya statistika v meditsine / V.A. Medik, M.S. Tokmachev// Ucheb. posobie. – M.: Finansy i statistika, 2007. 800 p.

8. Choporov O.N. Optimizatsiya funktsionirovaniya meditsinskikh sistem na osnove integral'nykh otsenok i klassifikatsionno-prognosticheskogo modelirovaniya: dis. d-ra tekhn. nauk. – Voronezh, 2001. – 325 p.

9. Integral'noe otsenivanie i prognosticheskoe modelirovanie so-stoyaniya zdorov'ya beremennykh, rozhenits i rodil'nits s uchetom ikh medikosotsial'nykh kharakteristik / O.N. Choporov, V.P. Kosolapov, N.V. Naumov, Kh.A. Gatsaynieva // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. – 2012. - No. 9. – pp. 91-95.

Sych Galina Vladimirovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko

Voronezh, Russian Federation

Choporov Oleg Nikolaevich
Doctor of Technical Sciences, Professor
Email: choporov_oleg@mail.ru

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko

Voronezh, Russian Federation

Kosolapov Vladimir Petrovich
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko

Voronezh, Russian Federation

Keywords: medical and social risk factors, cancer illness, correlation analysis, prediction

For citation: Sych G.V. Choporov O.N. Kosolapov V.P. THE PREDICTION OF HEALTH OF CANCER PATIENTS ON INDIVIDUAL MEDICAL SOCIAL RISK FACTORS. Modeling, Optimization and Information Technology. 2016;4(3). Available from: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2016/10/SychChoporovKosolapov_3_16_1.pdf DOI: (In Russ).

388

Full text in PDF

Published 30.09.2016