Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
cетевое издание
issn 2310-6018

INTELLECTUALIZATION OF RESOURCE -EFFICIENCY MANAGEMENT OF A NON-PROFIT EDUCATIONAL ORGANIZATION WITH THE USE OF MONITORING AND RATING INFORMATION

L'vovich Y.E.   Sapozhnikov G.P.  

UDC 681.3
DOI:

  • Abstract
  • List of references
  • About authors

A structure of the resource efficiency management of a non-profit educational organization based on a three-circuit system is proposed. Intellectualization of management is provided by introducing a subsystem of administrative decision support through problem-oriented procedures for monitoring-rating information processing, optimization modeling and expert evaluation in addition to the subsystem of administrative decision making. The stage-by-stage processing of time series based on monitoring data and university ratings with the use of prognostic and neural network modeling is considered. Special aspects of solving resource efficiency optimization problems leading to the development of a variety of solutions obtained via use of randomized search schemes are determined. The procedure of collective expert evaluation which coordinates the choice of the final version of a managerial decision on a variety of dominants based on the results of formalized optimization modeling, is described.

1. Zernov V.A. Konkurentosposobnost' otechestvennoy sistemy vysshego obrazovaniya//Problemy teorii i praktiki upravleniya. – 2014.–No.4.– pp.8-11.

2. Zernov V.A. Negosudarstvennye vuzy Rossii: Sovremennoe sostoyanie, tendentsii i perspektivy//Vysshee obrazovanie v Rossii. –2013.–No.4.– pp.3-11.

3. Zernov V.A. Kriterii monitoringa kak effektivnyy instrument povysheniya konkurentosposobnosti otechestvennogo obrazovaniya//Vysshee obrazovanie segodnya.–2013.–No.7.–pp.4-9.

4. Gaskarov D.V. Prognozirovanie tekhnicheskogo sostoyaniya i nadezhnosti radioelektronnoy apparatury /D.V.Gaskarov, T.A.Golinkevich, A.V.Modzolevskiy. –M.:Sovetskoe radio, 1974. –224 p.

5. Frolov V.N. Printsipy identifikatsii i upravleniya ob"ektami s neodnorodnymi kharakteristikami/V.N.Frolov, Ya.E.L'vovich.–Voronezh: IPTs «Nauchnaya kniga».–159 p

6. Rutkovskaya D. Neyronnye seti, geneticheskie algoritmy i nechetkie sistemy/D.Rutkovskaya, M.Pilin'skiy, L.Rutkovskiy.–M.: Goryachaya liniya–Telekom, 2013.–384 p.

7. L'vovich I.Ya. Informatsionnye tekhnologii modelirovaniya i optimizatsii: kratkaya teoriya i prilozheniya/I.Ya.L'vovich, Ya.E.L'vovich, V.N.Frolov.–Voronezh: IPTs «Nauchnaya kniga», 2016.–444 p.

8. L'vovich Ya.E. Prinyatie resheniy v ekspertno-virtual'noy srede/Ya.E.L'vovich, I.Ya.L'vovich.–Voronezh: IPTs «Nauchnaya kniga». 2010.–140 p.

9. L'vovich Ya.E. Mnogoal'ternativnaya optimizatsiya: teoriya i prilozheniya.–Voronezh: izdatel'skiy dom «Kvarta», 2006.–426 p.

L'vovich Yakov Evseevich
Doctor of Technical Sciences Professor
Email: office@vivt.ru

Voronezh Institute of High Technologies

Voronezh, Russian Federation

Sapozhnikov Georgy Pavlovich

Russian New University

Moscow, Russian Federation

Keywords: resource efficiency, management, forecasting, optimization, expert evaluation

For citation: L'vovich Y.E. Sapozhnikov G.P. INTELLECTUALIZATION OF RESOURCE -EFFICIENCY MANAGEMENT OF A NON-PROFIT EDUCATIONAL ORGANIZATION WITH THE USE OF MONITORING AND RATING INFORMATION. Modeling, Optimization and Information Technology. 2017;5(4). Available from: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2017/10/LvovichSapozhnikov_4_1_17.pdf DOI: (In Russ).

74

Full text in PDF