Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
cетевое издание
issn 2310-6018

Identification of technical readiness of transport and technological vehicles of a large transportation company

Salih S.H.   idEgorov S.Y. idZatonskiy A.V. Plekhov P.V.  

UDC 004.9
DOI: 10.26102/2310-6018/2020.28.1.013

  • Abstract
  • List of references
  • About authors

This paper focuses on a large transportation company with a fleet of hundreds of units of trucks and technological vehicles which service a number of distantly remote worksites (excavation works (quarries), construction, road works). The paper suggests an approach to determine the technical readiness of the large transportation company fleet, based on the collection and processing of statistical information about the vehicles' operational failures, and the proposed simulation model for determining the technical readiness of the vehicles. An algorithm for identifying the technical readiness of auto transport and technological vehicles has been developed based on the statistical approach. A numerical experiment was carried out to determine the approximating function for determining the vehicles' repair time. During the simulation to identify the technical readiness of auto transport and technological vehicles, data was obtained that could reasonably determine the start time for the repair of each of the vehicles, which allows beginning preparatory work for repairs in advance, thereby reducing the downtime of vehicles during the repair. As a result, executive decision making becomes possible with regards to the preparation and adjustment of transport supply plans for the construction sites, leading to increased efficiency of the large transportation company.

1. Aksenova Z.I., Bachurin A.A. Analiz proizvodstvenno-finansovo·y deyatel’nosti avtotransportnykh predpriyati·y. M.: Transport. 2008:255.

2. Drury C.M. Management and cost accounting. Luxembourg: Springer. 2013:874. DOI: 10.1007/978-1-4899-6828-9.

3. Salih H.S., Egorov S.Ya., Zatonskij A.V., Fel'ker M.N. Statement of the problem of determining the technical availability of the motive power of automobile operating company. Seriya: «Estestvennye i tekhnicheskie nauki» 2020; 2.

4. Age·yyeva E.V., Sabel’nikov B.N., SHCHerbakov A.V., Pykhtin A.I. Povysheni·yye effektivnosti protsessa tekhnichesko·y ekspluatatsii transportnykh sredstv za schet primeneniya metoda distantsionno·y diagnostiki. Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 2018;22,6(81):6-13.

5. Wróbel, R. , Andrych-Zalewska, M. , Dimitrov, R. Diagnostic telemetry system Journal of KONES. 2016; 23(4): 569-574. DOI:10.5604/12314005.1217306.

6. Zatonskiy A.V., Bekker V.F., Plekhov P.V. Vneshni·yye svyazi informatsionno·y modeli sistemy upravleniya tekhnicheskim sostoyani·yyem oborudovaniya. Sovremenny··yye nauko·yyemki·yye tekhnologii. 2009;7:78-79.

7. Zatonskiy A.V. Verification of Kolmogorov equation usability for reproduction and death processes. Vestnik YUzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Komp’yuterny··yye tekhnologii, upravleni·yye, radioyelektronika. 2019;19(3): 60-67. DOI: 10.14529/ctcr190306.

8. Kozhin A.P. Matematicheski·yye metody v planirovanii i upravlenii gruzovymi avtomobil’nymi perevozkami. M.: Vyssh. shk. 2005:201.

9. Kvyatkovskaya I.YU. Sistema upravleniya regional’nym transportnym klasterom. Datchiki i sistemy. 2009; 5:7-11.

10. Kirin YU.P., Zatonski·y A.V., Bekker V.F. Postro·yyeni·yye modele·y dinamiki slozhnykh tekhnologicheskikh ob”·yyektov v pozitsionnykh sistemakh upravleniya Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova. 2009;3(27):25-28.

11. Gromov H.H., Persianov V.A. Upravleniyye na transporte. M.:Transport. 2015:336.

Salih Sabah Haider

Email: hayder85_eng@yahoo.com

Tambov State Technical University

Tambov, Russian Federation

Egorov Sergey Yakovlevich
Doctor of Technical Sciences Associate Professor
Email: egorovsy@yandex.ru

ORCID |

Tambov State Technical Universit

Tambov, Russian Federation

Zatonskiy Andrey Vladimirovich
Doctor of Technical Sciences Associate Professor
Email: zxenon2000@yandex.ru

ORCID |

Perm National Research Polytechnic university, Berezniki branch

Perm, Russian Federation

Plekhov Pavel Vladimirovich
Candidate of Technical Sciences

Perm National Research Polytechnic university, Berezniki branch

Berezniki, Perm region, Russian Federation

Keywords: statistics, repair, freight transport, simulation, technical readiness

For citation: Salih S.H. Egorov S.Y. Zatonskiy A.V. Plekhov P.V. Identification of technical readiness of transport and technological vehicles of a large transportation company. Modeling, Optimization and Information Technology. 2020;8(1). Available from: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2020/02/SalihSoavtors_1_20_1.pdf DOI: 10.26102/2310-6018/2020.28.1.013 (In Russ).

132

Full text in PDF